หอพัก theresort apartment,เมเจอร์ปิ่นเกล้า,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์,มหาวิทยาลัยศิลปากร,สะพานกรุงธน,ถนนราขวิถี,พนนสิรินธร,จรัญสนิทวงศ์,บางพลัด
ภาษาไทย    l    Room    l    Map    l    Contact    l


* Name :
* E-mail :
* Telephone :
* Text :
* Contact by? : E-mail
Telephone


356/9 ซอยสิรินธร2 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
โทร. 089-1741888, 086-3991888 หรือ 02-8810828 Email : theresort@ymail.com
© 2010 Copyright นาย หอพัก ดอท คอม All Rights Reserved. Web Design & seo by : รับทำเว็บ, รับทำเวบ, รับทำ seo